Velkommen hos Restaurant & Cafe Nytorv

Dansk restaurant midt i byen . Dansk mad & hygge

Danish restaurant in the centre of town . Danish food & comfort

Nytorv 15 . 1450 København K . T 3311 7706 . kontakt@nytorv.dk

Kære gæster

 

Vi er fortsat lukket ned pga statslige korona restriktioner.

 

Vi vender tilbage i marts måned 2021.

 

Pas nu godt på Jer selv og overhold de stående anbefalinger.

 

Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for Jeres mange besøg i 2020 og for  alt den opbakning I har givet os.

 

Restaurant & Cafe Nytorv . Nytorv 15 . 1450 København K . T 3311 7706

Copyright © 2003-2021 by Restaurant & Cafe Nytorv ApS. All rights reserved.